På generalforsamlingen lørdag d. 8. februar blev en ny bestyrelse valgt bestående af både nye og gamle medlemmer.

Den nye formand er Line Gam Skjødt Gade, der tidligere var næstformand. Som næstformand træder Lines søster Laura Gam Skjødt Gade til.

Den nye kasserer er Lukas Würtz Mathiassen, mens Malene Primdahl Ringgaard fortsætter som sekretær.

Af menige medlemmer er 4 nye valgt: Sofie Dammeyer Sørensen, Jens Munk, Emil Pilgaard Vinther og Martin Windfeld.

Frida Bjørn Fisker er valgt som suppleant.

Samtidig med at den nye bestyrelse tiltræder, siger vi mange tak for nu og for jeres store arbejde til den afgående bestyrelse, særligt til Simon Dalgas Christensen, der stopper som kasserer, og til Andreas Horsfeldt Jensen, som stopper som formand efter mange gode år på den post. Og ikke mindst til Sigrid Haahr Jensen, Ulla Voss Gjesing og Anders Jensen, som også aftræder fra bestyrelsen.

Vi glæder os til at være med til at skabe tre fede Musikcamps for børn og unge endnu engang i sommeren 2020. 🎸🎼