Musikcamp er en frivillig baseret organisation,
der årligt afholder to-dages camps for børn
og unge i folkeskolernes sommerferie.