Samværsregler

Om samværsreglerne
Følgende samværsregler er udarbejdet i juli 2019 med henblik på at skabe og vedligeholde den bedst mulige trivsel på Musikcamp og fastholde et trygt miljø – til glæde for børn, for voksne og for forældre.

Musikcamp generelt
Vi møder børnene på Musikcamp med engagement og nærvær, hvilket afspejles i vores aktiviteter og den måde vi er sammen på.

Aktiviteter
Vi gennemtænker vores aktiviteter og efterstræber at danne trygge rammer for de frivillige og børn som deltager.

Sprog
Der tales på Musikcamp til og med børnene på en ordentlig måde. Vi efterstræber ligeledes at børn imellem gør det samme. Sproget og omgangstonen skal være sober og respektfuld, og de frivillige er rollemodeller i at benytte et sprog, som hverken virker stødende, nedsættende eller krænkende.

De frivillige
De frivillige og projektlederen på Musikcamp har det overordnede ansvar for Musikcamps deltagere og deres velbefindende. De frivillige har ligeledes ansvaret for afholdelse af aktiviteter, og at de finder sted på en tryg og sikker måde for alle parter. Projektlederen har det overordnet overblik og ansvar for afholdelse af Musikcamp og drøfter dette i samvær med Musikcamp Foreningen og de frivillige.
Forhold mellem voksne over 18 år og unge el. børn under 18 år er iflg. dansk straffelovning forbudt – §223. Dette gælder selvfølgelig også ledere/voksne i kredsen og deres omgang med børn og unge.

Børneattest
Alle frivillige skal underskrive en børneattest hvert år fra Det Centrale Kriminalregister. Foreningen står for indhentelse af dette.

Alkohol
Der indtages ikke alkohol eller andre euforiserende stoffer under Musikcamp.

Overnatning
På Musikcamp sover drenge og piger som udgangspunkt hver for sig. Det vil sige i hver deres soverum. De frivillige skal som udgangspunkt sove separat fra børnene. Omstændigheder omkring overnatning diskuteres altid blandt de frivillige i forvejen.

Toilet- og badeforhold
Der vises respekt for børn og unges blufærdighed i situationer omhandlende toiletbesøg, badning og omklædning. Piger og drenge tager bad og klæder om hver for sig, og det gælder også for frivillige og børn.

Medier og kommunikation
Vi er opmærksomme på, at de sociale medier fylder meget i mange børn og unges liv, og vi prøver også i Musikcamp at skabe en god kultur omkring dette. Musikcamps brug af sociale medier har det formål at promovere Musikcamp og organisationens gode arbejde.

Deling af billeder og film
Der uploades ikke billeder/film af børn, der har frabedt sig dette ved tilmelding til Musikcamp. Billeder og filmklip uploades af den medansvarlige, projektlederen eller andre frivillige efter overvejelser af hvert enkelt klip/foto. Er man i tvivl om et enkelt foto/filmklip, uploades dette ikke. Er der et foto/filmklip på Musikcamps medier som ikke ønskes offentligt, så fjernes dette umiddelbart efter henvendelse.

Vi opbevarer billeder/filmklip på eksempelvis Facebook i grupper og som offentlige begivenheder, der kan ses af alle. Enkelte billeder opbevares i Musikcamps Google Drev mappe. Henvendelse omkring fjernelse af billeder/filmklip kan ske til projektlederen, som derefter fjerner billedet/filmklippet.

Kommunikation
Der kommunikeres altid i en ordentlig og sober tone på Musikcamps medier, i mails, beskeder og på skrift derudover. Projektlederen har som udgangspunkt hovedansvaret for kommunikation.
Alle personfølsomme data bliver behandlet i henhold til persondataloven.