Privatlivspolitik

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.27.3″ fb_built=”1″ _i=”0″ _address=”0″][et_pb_row _builder_version=”3.27.3″ width=”60%” _i=”0″ _address=”0.0″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.27.3″ _i=”0″ _address=”0.0.0″][et_pb_text _builder_version=”3.27.3″ _i=”0″ _address=”0.0.0.0″]

Privatlivspolitik for Musikcamp

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.27.3″ text_font=”|300|||||||” _i=”1″ _address=”0.0.0.1″]

Senest opdateret den 19/02/2020

Denne privatlivspolitik (”Politik”) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig i et deltager- eller frivilligforhold, eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside, Instagram eller Facebook.

I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, som du ikke kan acceptere.

www.musikcamp.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af privatlivspolitikken. Den dataansvarlige forening for behandling af dine personoplysninger er:

Musikcamp
CVR: 36584440

Kontaktperson
Jens Munk Petersen 
Kalkskrænten 46 1.tv 9000 Aalborg 
30 95 63 60
mail@musikcamp.dk

 

Behandling af personoplysninger

Afhængig af om du er deltager, frivillig, instruktør, forældre, sponsor, fond eller måske blot bruger af vores hjemmeside og sociale medier, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som forening. Dette gælder både ved håndtering af dit tilmeldinger, eventuelle sponsorater eller fondsmidler, medlemsindbetalinger og maillister.

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger:
Oplysninger om medlemmer:

Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, klasse, skole, alder samt forældres eller andre nære pårørendes kontaktoplysninger ved mail og telefonnummer.

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: I forbindelse med camps og særlige aktiviteter vil der blive indsamlet helbredsoplysninger for at sikre, at de frivillige er klar til at håndtere anfald, allergiske reaktioner, eller hvis det drejer sig om kosthensyn.
Oplysninger om frivillige:

Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, alder, telefonnummer, e-mailadresse. Ved udbetaling af kørepenge informeres bankkontonummer, så pengene kan overføres.

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: CPR-nummer samt oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest.

Her indsamler vi oplysninger fra

De fleste oplysninger får vi fra dig, dine forældre eller værge.

Når der til foreningen indhentes børneattest, kommer oplysningerne fra de offentlige myndigheder.
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at udfylde en tilmelding
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

 

Formålene

Er du deltager hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • administrere tilmeldinger og lave musikhold
 • opfylde lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • vise vores aktiviteter på sociale medier, vores hjemmeside og i aviser (billeder)
 • administrere din relation til os

Er du frivillig hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • administrere dit forløb, og at lave instruktørhold
 • udbetale kørepenge eller udlæg til de frivillige
 • opfylde lovkrav, herunder folkeoplysningsloven og regnskabsloven
 • indhente den obligatoriske børneattest
 • vise vores aktiviteter på sociale medier, vores hjemme side og i aviser (billeder)
 • administrere din relation til os

Er du forældre, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • administrere dit eventuelle medlemskab i foreningen
 • planlægge og afvikle camp for dit barn og have tryghed i, at vi kan komme i kontakt med dig
 • administrere din relation til os

 

Vi behandler primært personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • afholdelse af camp
 • håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamlingen
 • afholdelse af arrangementer eller aktiviteter

 

Cookies

På foreningens hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller din mobile enhed. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den.

Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit medlemsnummer eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende Politik.

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Hvis du er deltager eller frivillig, vil dine data blive slettet inden den næste Musikcamp – altså året efter. Det tilstræbes, at data slettes hurtigst muligt. Hvis du skal være frivillig eller deltager igen, skal du derfor udfylde en ny tilmelding. Hvis du har udfyldt kørselsblanket for at få udbetalt kørepenge, opbevares disse i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

 

Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du en række særlige rettigheder efter persondataforordningen:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse og sletning
 • Under særlige omstændigheder: Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse
 • Retten til tilbagekaldelse af samtykke, hvis behandlingen er baseret på samtykke

Du kan skrive til formanden for Musikcamp, for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder. Kontaktpersonen er angivet øverst i dette dokument. Hvis du anmoder om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Revidering af privatlivspolitikken

Foreningen er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]